AgroPixel

AgroPixel - Zatrzymaj zwierzynę z dala od pól

Logo AGROPIXEL
Urządzenia polskiej firmy AgroPixel powstały przy współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim. Celem urządzeń jest skuteczna ochrona upraw rolnych przed zwierzyną leśną - między innymi dzikami, jeleniami, sarnami, zającami, czy ptakami. Ich wysoką skuteczność zapewnia połączenie odgłosów drapieżników z dźwiękami kojarzonymi z ludzką aktywnością. Sposób odtwarzania dźwięków odbywa się losowo, co całkowicie uniemożliwia przyzwyczajenie się zwierzyny do stałych sekwencyjnie dźwięków.Urządzenia przetestowane zostały przez grono rolników, którzy z zadowoleniem potwierdzili ich zaskakującą skuteczność.Urządzenia firmy AgroPixel zostały stworzone w celu zabezpieczenia upraw rolnych przed szkodami powodowanymi przez dzikie zwierzęta takie jak: dziki, jelenie, sarny, czy zające. Osiągnięcie wysokiej skuteczności było możliwe poprzez połączenie odgłosów drapieżników z dźwiękami kojarzonymi przez zwierzęta z ludzką aktywnością. Kombinacje dźwięków i odgłosów zostały dobrane tak, aby ich kolejność wywołała instynktowną ucieczkę zwierzęcia z chronionego obszaru. Ta instynktowna reakcja ucieczki, nie zanika nawet po kilku sezonach odstraszania dzięki licznej bibliotece utworów. Ścieżki dźwiękowe odtwarzane są w przypadkowej kolejności, dzięki czemu unikamy efektu przyzwyczajenia się zwierząt do pojedynczego odgłosu.