Bloczkowe

Łuki bloczkowe są bardzo dobrym wyborem, zarówno dla początkujących, średniozaawansowanych, jak i profesjonalnych łuczników. W odróżnieniu od łuków konwencjonalnych umożliwiają one osiąganie tych samych lub nawet wyższych parametrów i sił, przy  znacznie mniejszym wysiłku fizycznym. Pozwala to zwiększyć stabliność, precyzję oraz komfort oddanego strzału.


Oto objaśnienia niektórych pojęć, związanych z łukami bloczkowymi: 


Długość łuku ATA 'axle–to–axle' (od osi do osi bloczka)

- jest to długość mierzona od osi obrotu bloczków zamieszczonych na ramionach po przeciwstawnych stronach.

Brace height (wysokość cięciwy)

- jest to odległość od najbardziej wklęsłego miejsca rączki w majdanie do cięciwy w stanie spoczynku lub odległość od gniazda montażu podstawki do cięciwy.

Długość naciągu

- jest to długość po naciągnięciu łuku mierzona między miejscem styku nasadki strzały z cięciwą, a grzbietem łuku (po stronie grotu).

Siła naciągu 

- jest to siła, którą trzeba przyłożyć między majdan a cięciwę w celu osiągnięcia pełnego naciągu. Regulację siły naciągu najczęściej osiąga się poprzez odpuszczenie śrub trzymających ramiona, o ile producent przewidział w danym modelu takie rozwiązanie.

Maksymalna prędkość wylotowa strzały: 

- jest to wartość osiągana przy maksymalnej sile naciągu.

LET - OFF

- jest to zjawisko, które objawia się procentowym zmniejszeniem siły potrzebnej do stabilnego utrzymania układu po przekroczeniu puntku newralgicznego (punktu, w którym wymagana jest maksymalna siła naciągu, podana w charakterystyce produktu). Parametr 65 % oznacza zmniejszenie wymaganej siły o 65 % w stosunku do siły maksymalnej.

Zobacz jako Siatka Lista

1 element

na stronę